Kategórie
Špecifické oblasti Špecifické oblasti Špecifické oblasti Špecifické oblasti Špecifické oblasti Špecifické oblasti

Odklad úhrady odvodov z hazardných hier

Ktorých splatnosť nastala počas obdobia pandémie do účinnosti novely sa posúvajú do konca septembra 2020.

Oprávnený subjekt:

Prevádzkovatelkia hazardných hier za komerčných podmienok, teda za obdobie odkladu budú povinní zaplatiť úrok podľa Oznámenia Komisie o revízii spôsobu stanovenia referenčných a diskontných sadzieb.

Predmet opatrenia:

Termíny úhrady odvodov, ktorých splatnosť nastala počas obdobia pandémie do účinnosti novely sa posúvajú do konca septembra 2020.

Termíny úhrady odvodov, ktorých splatnosť nastane od .účinnosti novely do 31. augusta 2020 sa posúvajú do konca decembra 2020.

Právny základ:

Zákon č. 156/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení neskorších predpisov