Kategórie
Dane, účtovníctvo a e-kasy Dane, účtovníctvo a e-kasy Dane, účtovníctvo a e-kasy Dane, účtovníctvo a e-kasy Dane, účtovníctvo a e-kasy Dane, účtovníctvo a e-kasy Dane, účtovníctvo a e-kasy Dane, účtovníctvo a e-kasy Dane, účtovníctvo a e-kasy Dane, účtovníctvo a e-kasy

Poukázanie 2 % z dane z príjmov

U SZČO/právnickej osoby, ktorá si podáva daňové priznanie sama, sa posúva termín poukázania 2 % z dane.

Oprávnená osoba:

Daňový subjekt, ktorý si daňové priznanie podáva sám a nestihol poukázať 2 % zo svojej dane z príjmov verejnoprávnym neziskovým organizáciám.

Predmet opatrenia:

Posun termínu poukázania 2 % z príjmov verejnoprávnym neziskovým organizáciám do konca druhého kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie, pričom bežná lehota je najneskôr do konca apríla príslušného kalendárneho roka.

Právny základ:

Zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti
v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19