Kategórie
Dane, účtovníctvo a e-kasy Dane, účtovníctvo a e-kasy Dane, účtovníctvo a e-kasy Dane, účtovníctvo a e-kasy Dane, účtovníctvo a e-kasy Dane, účtovníctvo a e-kasy

Poukázanie 2 % z dane z príjmov

U zamestnávateľov sa termín na vystavenie potvrdenia o zaplatení dane zamestnancovi na účely poukázania 2 % z dane posúva.

Oprávnená osoba:

Daňový subjekt, ktorým je zamestnávateľ, ktorý nestihol vystaviť zamestnancovi potvrdenie o zaplatení dane na účely poukázať 2 % zo svojej dane z príjmov verejnoprávnym neziskovým organizáciám.

Predmet opatrenia:

Vystavenie potvrdenia o zaplatení dane na účely poukázania 2 % z dane z príjmu zamestnancovi najneskôr do 15. dňa druhého kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie, pričom bežná lehota je najneskôr do konca marca príslušného kalendárneho roka.

Právny základ:

Zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti
v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19