Kategórie
Dane

Poukázanie 2 % či 3 % z dane z príjmov

U zamestnanca či osoby vykonávajúcej dobrovoľnícku činnosť, sa posúva termín poukázania 2 % či 3 % z daní.

Oprávnená osoba:

Daňovník, ktorý je zamestnancom a nestihol poukázať 2 % zo svojej dane z príjmov verejnoprávnym neziskovým organizáciám. Daňovník, ktorý vykonáva dobrovoľnícku činnosť a nestihol poukázať 3 % zo svojej dane z príjmov verejnoprávnym neziskovým organizáciám.

Predmet opatrenia:

Posun termínu poukázania 2 % či 3 % z dane z príjmov verejnoprávnym neziskovým organizáciám do konca druhého kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie, pričom bežná lehota je najneskôr do konca apríla príslušného kalendárneho roka.

Postup:

Ak ste zamestnanec, váš zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane a ktorý vám vykonal ročné zúčtovanie, ktorého lehota na podanie uplynie počas obdobia pandémie, je povinný na vašu žiadosť vystaviť potvrdenie o zaplatení dane na účely poukázania podielu zaplatenej dane z príjmov najneskôr do 15. dňa druhého kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie. Ak ste fyzická osoba vykonávajúca dobrovoľnú činnosť, potvrdenie vám vydá prijímateľ dobrovoľníckej činnosti na vašu žiadosť.

Právny základ:

Zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti
v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19