Kategórie
Karanténne opatrenia a BOZP Karanténne opatrenia a BOZP Karanténne opatrenia a BOZP Karanténne opatrenia a BOZP Karanténne opatrenia a BOZP Karanténne opatrenia a BOZP Karanténne opatrenia a BOZP Karanténne opatrenia a BOZP Karanténne opatrenia a BOZP Karanténne opatrenia a BOZP Karanténne opatrenia a BOZP Karanténne opatrenia a BOZP

Otváranie ekonomiky

Odštartovalo 21. apríla 2020 v 4 fázach.

a) Avizované otváranie ekonomiky v štyroch fázach

fáza 1

 1. obchody do 300 m2
 2. služby do 300 m2
 3. vonkajšie trhoviská
 4. ubytovanie
  • dlhodobé
  • bez spoločného stravovania
 5. verejné stravovanie
  • predajné okienko
 6. cukrárne, bistrá, kaviarne, bary, nebalená zmrzlina
 7. vonkajšie športoviská
 • bez kontaktu, šatní, WC,obecenstva
 1. predaj automobilov, vozidiel, autobazáry

fáza 2

 1. ubytovanie
  • krátkodobé
  • bez spoločného stravovania
  • jedlo na izbu
  • s WC a kúpeľňou
  • bez iných služieb
 2. salóny (podľa podmienok*)
  • kaderníctva
  • pedikúra
  • manikúra
 3. vonkajšie turistické atrakcie
 4. taxi služba (podľa podmienok*)
 5. detské kluby do 10 rokov (podľa podmienok*)
 6. bohoslužby a svadby (podľa podmienok*)

fáza 3

 1. obchody do 1 000 m2
 2. služby do 1 000 m2
 3. verejné stravovanie
  • vonkajšie terasy
 4. masáže, športové rekondičné rehabilitácie
  • len suché procedúry
 5. múzeá, galérie, knižné a výstavné siene
  • podľa podmienok

fáza 4

 1. kiná, divadlá
 2. kúpaliská
 3. hromadné podujatia
 4. obchodné centrá
 5. školy, škôlky
 6. vnútorné športoviská
 7. športové podujatia
 8. ubytovanie

b) Aktuálny stav po prvej, druhej a tretej fáze otvárania ekonomiky s účinnosťou od 6. mája 2020

Všetky prevádzky môžu byť otvorené s výnimkou prevádzok v obchodných centrách, v rámci ktorých môžu byť v súčasnosti otvorené len:

 • predajne potravín a nápojov, vrátane ambulantného predaja, bez možnosti konzumácie na mieste
 • drogérie
 • lekárne, predajne a výdajne zdravotníckych pomôcok
 • predajne novín a tlačovín
 • očné optiky vrátane vyšetrenia a merania zraku, ak sú súčasťou predajne
 • predajne novín, časopisov a tabaku
 • predajne s krmivom pre zvieratá a veterinárne ambulancie
 • výdajne e-shopov
 • prevádzky telekomunikačných operátorov
 • prevádzky verejného stravovania
 • pošty
 • pobočky bánk, poisťovní a leasingových služieb vrátane sprostredkovania týchto služieb
 • práčovne a čistiarne odevov
 • prevádzky kľúčových služieb a opravy obuvi
 • kvetinárstva

V prípade poskytovateľov služieb platí, že po novom môžu byť otvorené:

 • prírodné liečebné kúpele a liečebne na základe návrhu lekára
 • vonkajšie športoviská pre bezkontaktný šport (bez otvorených šatní, bazénov, spŕch a bez prítomnosti obecenstva)
 • zariadenia sociálnych služieb (okrem ambulantných služieb zariadení sociálnej starostlivosti), zariadenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a špeciálnych výchovných zariadení
 • prevádzky kaderníctiev, holičstiev, kozmetiky, manikúry, pedikúry, solárií, masáží (okrem mokrých procedúr – napr. hydromasáže)
 • vonkajšie priestory zoologických záhrad a botanických záhrad
 • vonkajšie turistické atrakcie
 • múzeá, galérie, knižnice a výstavné siene

Naďalej však zostávajú zavreté umelé a prírodné kúpaliská, vnútorné športoviská, fitness centrá, zariadenia starostlivosti o ľudské telo, detské jasle a škôlky, kasína, kiná a iné prevádzky voľnočasového charakteru. Nemôžu sa poskytovať ani tzv. rekondičné pobyty.

c) Povinnosť dodržiavania hygienických opatrení

I. opatrenia v otvorených obchodoch:

 • vstup len so zakrytým nosom a ústami (táto povinnosť sa nevzťahuje na čas potrebný na konzumáciu nápojov a pokrmov v prevádzkach verejného stravovania);
 • pri vchode do prevádzky je potrebné aplikovať dezinfekciu na ruky alebo poskytnúť jednorazové rukavice;
 • odstup osôb minimálne 2 metre;
 • počet nakupujúcich v prevádzke v jednom okamihu nesmie prekročiť koncentráciu jeden nakupujúci na 25 m2 z predajnej plochy prevádzky (táto podmienka sa nevzťahuje na deti);
 • na všetky vstupy do prevádzky musia obchody viditeľne umiestniť oznam o povinnosti dodržiavať vyššie uvedené hygienické opatrenia a oznam o maximálnom počte zákazníkov v jednom okamihu;
 • vykonávať časté vetranie priestorov prevádzky a pravidelne vykonávať dezinfekciu dotykových plôch, kľučiek, nákupných vozíkov a košíkov;
 • zabezpečiť umývanie podláh každý deň;
 • dodržiavať vyhradený čas (9:00 – 11:00) od pondelka do piatka v predajniach potravín a drogérie pre seniorov nad 65 rokov.

II. špecifické opatrenia v reštauráciách (navyše):

 • otvorené môžu byť iba vonkajšie terasy, zákazníci však môžu využívať hygienické zariadenia vnútri prevádzky;
 • zákazníci musia nosiť rúška, ktoré si však môžu zložiť na čas potrebný na konzumáciu nápojov a jedál;
 • medzi stolmi musí byť odstup aspoň dva metre;
 • za jedným stolom môžu sedieť najviac dvaja ľudia, alebo rodičia s deťmi;
 • personál musí nosiť rúška a medzi obsluhou jednotlivých stolov si dezinfikovať ruky;
 • po každom zákazníkovi sa musia dezinfikovať stoly a stoličky;
 • hygienické zariadenia musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami, sušiče rúk musia byť znefunkčnené a hygienické zariadenia sa musia dezinfikovať každú hodinu;
 • otvorené môže byť od 6:00 do 20:00;
 • v prevádzkach verejného stravovania je možné používať kuchynský riad (taniere, príbory, poháre), ak sa zabezpečí predpísané strojové umývanie pri teplote 80°C za použitia vhodného umývacieho prostriedku (alebo použiť nevratné obaly);
 • umytý riad sa nesmie utierať textilným utierkami, ale uložiť do zariadenia na odkvapkanie riadu;
 • príbor by nemal byť voľne dostupný pre zákazníkov na stoloch, ale mal by byť prinesený personálom k pokrmu zabalený do papierovej vreckovky.

III. opatrenia pre hotely a ubytovne:

 • môžu ubytovať aj krátkodobo, avšak len v izbách s vlastnou kúpeľňou a WC;
 • po každom ubytovanom hosťovi musí byť izba voľná minimálne 24 hodín;
 • zatvorené musia byť wellness a fitness centrá, bazény a iné vnútorné priestory voľnočasových aktivít v priestoroch ubytovacích zariadení;
 • jedlo sa nesmie podávať vo vnútorných priestoroch (hotelových reštauráciách, jedálňach), možná je však donáška jedla na izbu.

IV. opatrenia pre taxislužby:

 • vodiči aj cestujúci musia mať na tvári rúško alebo iným spôsobom prekryté horné dýchacie cesty;
 • maximálne dvaja cestujúci na zadných sedadlách;
 • zabezpečiť vhodné oddelenie priestorov vodiča od priestoru pre cestujúceho;
 • po každom zákazníkovi absolvovať prestávku minimálne 15 minút;
 • po každom zákazníkovi vykonať dezinfekciu priestoru pre zákazníkov dezinfekčným prostriedkom;
 • klimatizácia v priestore pre zákazníka musí byť vypnutá.

V. služby starostlivosti o ľudské telo:

 • zamestnanci týchto prevádzok musia mať tvárový štít (netýka sa zamestnancov solárií);
 • medzi jednotlivými zákazníkmi treba dezinfikovať pracovné miesto (stoly, kreslá, umývadlá);
 • zákazník pri ošetrovaní tváre, strihaní, umývaní vlasov nemusí nosiť rúško.

VI. autoškoly:

 • teoretickú výučba len dištančným spôsobom;
 • pri praktickej výučbe môže byť v aute vždy len inštruktor a jeden účastník kurzu, obaja musia mať rúška;
 • po každom výcviku treba vozidlo, resp. trenažér vydezinfikovať;
 • medzi jednotlivými jazdami vozidlom pri zmene účastníka kurzu musí byť prestávka najmenej 15 minút.

VII. knižnice:

 • pracovníci knižníc musia pri kontakte s knihami a obdobnými predmetmi rukavice;
 • po vrátení knihy sa odporúča ju odložiť bez ďalšou manipuláciou na 24 hodín.

d) Otvorenie počas nedele

Všetky obchody a prevádzky služieb, ktoré môžu fungovať, musia mať zatvorené v nedeľu (sanitárny deň), s výnimkou pre:

 • veterinárne ambulancie a „pohotovostné lekárne“;
 • nemocničné lekárne a verejné lekárne, ako aj pre nemocničné lekárne s oddelením výdaja verejnosti, ak v sídle pevného bodu ambulancie pevnej pohotovostnej služby nie je zabezpečený výkon lekárenskej pohotovostnej služby;
 • čerpacie stanice;
 • prevádzky telekomunikačných operátorov;
 • prevádzky verejného stravovania a stánky s rýchlym občerstvením;
 • prevádzky poštových, bankových a poisťovacích služieb;
 • prevádzky donáškových služieb;
 • prevádzky ubytovacích zariadení;
 • prírodné liečebné kúpele a liečebne poskytujúce starostlivosť na základe návrhu lekára;
 • vonkajšie športoviská;
 • zariadenia sociálnych služieb, zariadenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a špeciálnych výchovných zariadení;
 • vonkajšie priestory zoologických záhrad a botanických záhrad;
 • vonkajšie turistické atrakcie;
 • múzeá, galérie, knižnice a výstavné siene.

e) Od 20. mája sa uvoľňuje štvrtá fáza opatrení proti šíreniu ochorenia COVID-19 nasledovne:

PREVÁDZKY, SLUŽBY

 • Otvoria sa obchodné centrá s výnimkou detských kútikov.
 • Všetky otvorené prevádzky, vrátane tých v obchodných centrách, budú môcť mať vo svojich priestoroch viac zákazníkov – kým doteraz to bol jeden zákazník na 25 štvorcových metrov, po novom to bude jeden zákazník na 15 štvorcových metrov.
 • Bude umožnené stravovanie aj v interiéri prevádzok, vrátane hotelových reštaurácií, za dodržania rovnakých podmienok, aké v súčasnosti platia na vonkajších terasách. Otváracie hodiny prevádzok verejného stravovania bude možné predĺžiť do 22:00.
 • Otvoriť budú môcť aj tetovacie štúdiá a tiež prevádzky poskytujúce nastreľovanie náušníc, piercing, permanentný make-up.
 • Bude možné otvoriť vnútorné priestory turistických atrakcií okrem vnútorných priestorov ZOO a botanických záhrad.
 • Bude možná prevádzka kín, divadiel či organizácia hromadných podujatí s maximálnym počtom ľudí 100. Organizovanie valných zhromaždení či snemov bude možné organizovať bez obmedzenia počtu zúčastnených.
 • Vnútorné plavárne a športoviská môžu otvoriť len pre športové kluby. Vonkajšie športoviská budú môcť fungovať bez ohľadu na druh športu, no bez použitia šatní a prítomnosti obecenstva, toalety budú sprístupnené.
 • Sanitárny deň v nedeľu pre prevádzky zostáva zachovaný, rovnako ako aj vyhradený nákupný čas pre seniorov od pondelka do piatka v čase od 9:00 do 11:00 v potravinách a drogériách .

RÚŠKA

 • Naďalej bude povinné nosenie rúšok v interiéroch.
 • V exteriéri nebude potrebné nosiť rúško vo vzdialenosti päť metrov a viac od osôb mimo spoločnej domácnosti.

HRANICE (OD ŠTVRKA 21.MÁJA)

 • Povinnosť karantény (štátnej, domácej) alebo predloženia negatívneho testu sa po novom nebudú týkať ani osôb s trvalým alebo prechodným pobytom v SR, ktorí vycestujú do Maďarska, Poľska, ČR, Rakúska, Chorvátska, Slovinska, Švajčiarska a Nemecka s tým, že je potrebné sa na územie SR vrátiť do 24 hodín. Pred odchodom zo SR bude potrebné vyplniť formulár o čase opustenia územia, ktorý potvrdí na hraniciach príslušník policajného zboru.

ŠKOLY, ŠKÔLKY

 • Od prvého júna sa otvoria všetky škôlky, vrátane špeciálnych, pričom na jednu triedu pripadne najviac 15 detí.
 • Takisto môžu zriaďovatelia otvoriť základné školy (1. až 5. ročník), vrátane špeciálnych, pričom v jednej triede bude môcť byť najviac 20 detí.
 • Rovnako sa budú môcť otvoriť aj školské kluby.
 • Návrat do výchovno-vzdelávacích zariadení bude dobrovoľný, rodičia sa budú môcť rozhodnúť nechať deti naďalej doma.
 • Bližšie informácie k téme zverejní Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Právny základ:

K 3. a 4. fáze:

Opatrenie ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia č. OLP/4203/2020 z 20.5.2020

Opatrenie ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia č. OLP/4083/2020 z 19.5.2020

K 2. a 3. fáze:

Opatrenie ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia č. OLP/3461/2020 z 21.4.2020

K 1. fáze:

Opatrenie ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia č. OLP/3795/2020 z 5.5.2020