Kategórie
Finančné príspevky Finančné príspevky Finančné príspevky Finančné príspevky Finančné príspevky Finančné príspevky Finančné príspevky Finančné príspevky Finančné príspevky Finančné príspevky

Kompenzácia hospodárskej mobilizácie

Pre podnikateľské subjekty, ktoré boli určené na plnenie opatrení hospodárskej mobilizácie.

Viac k opatreniam hospodárskej mobilizácie nájdete v našom článku TU.

Oprávnený subjekt:

Podnikateľský subjekt, ktorý bol určený na plnenie opatrení hospodárskej mobilizácie. 

Postup pre uplatnenie si výdavkov na nariadené opatrenia hospodárskej mobilizácie:

Výdavky na nariadené opatrenia hospodárskej mobilizácie sa financujú z rezervy štátneho rozpočtu na rok 2020. Finančné prostriedky na tieto výdavky poskytne Ministerstvo financií SR na základe písomnej žiadosti subjektu hospodárskej mobilizácie, ktorý je správcom alebo účastníkom rozpočtovej kapitoly medzirezortného rozpočtového programu 06H podľa zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy.

Finančné prostriedky na vykonávanie nariadených opatrení hospodárskej mobilizácie poskytuje na základe písomnej žiadosti:

  • Ministerstvo vnútra SR – okresnému úradu,
  • Ministerstvo hospodárstva SR – Rozhlasu a televízii Slovenska,
  • Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR – Sociálnej poisťovni,
  • Ministerstvo financií SR – Správe štátnych hmotných rezerv SR,
  • subjekt hospodárskej mobilizácie, v prospech ktorého boli úlohy realizované, alebo budú financované – obciam a vyšším územným celkom.

Príklad: Ak ste podnikateľ a vaše zariadenie (napr. hotel) bolo vybrané ako zariadenie vhodné pre umiestnenie repatriovaných fyzických osôb alebo nakazených fyzických osôb do karantény, podľa toho, ktorým subjektom bol výber uskutočnený/ministerstvom alebo okresným úradom/, tak na neho je potrebné adresovať túto písomnú žiadosť.

Právny základ:

Nariadenie vlády SR č. 77/2020 Z. z. na vykonanie niektorých opatrení hospodárskej mobilizácie