Kategórie
Clo a export Clo a export

Oslobodenie od dovozného cla a DPH

Fyzických osôb pri dovoze zásielky tovaru nepatrnej hodnoty či neobchodnej povahy.

Oprávnená osoba:

Fyzická osoba pri dovoze zásielky tovaru nepatrnej hodnoty, t. j. takej zásielky, ktorej hodnota tovaru bez prepravných poplatkov nepresahuje 150,- eur. 

Predmet opatrenia:

Možnosť uplatniť si oslobodenie od cla pri zásielke tovaru nepatrnej hodnoty 150,- eur. Ak hodnota zásielky nepresahuje 22 eur, sú oslobodené od cla aj od DPH.

Od cla sú oslobodené zásielky zasielané príležitostne a bezplatne z tretích krajín jednou fyzickou osobou druhej fyzickej osobe, ktoré obsahujú tovar neobchodnej povahy určený výlučne na osobné použitie príjemcu alebo jeho rodiny, a ktorý svojou povahou alebo množstvom nenaznačuje žiadny obchodný záujem. Zásielku s tovarom neobchodnej povahy, ktorej hodnota samotného tovaru bez poplatkov nepresahuje 45,- eur, je možné oslobodiť od cla a aj DPH.

Právny základ:

Finančná správa