Kategórie
Dane Dane, účtovníctvo a e-kasy Dane, účtovníctvo a e-kasy Dane, účtovníctvo a e-kasy Dane, účtovníctvo a e-kasy Dane, účtovníctvo a e-kasy Dane, účtovníctvo a e-kasy Dane, účtovníctvo a e-kasy Dane, účtovníctvo a e-kasy Dane, účtovníctvo a e-kasy Dane, účtovníctvo a e-kasy

Daňové priznanie a platba dane

Pre všetky právnické ako aj fyzické osoby, ktoré nestihli podať daňové priznanie do konca marca, bolo umožnené odloženie povinnosti podania daňového priznania k dani z príjmov do konca obdobia pandémie.

Lehota pre podanie daňového priznania je následne do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie.

Oprávnená osoba:

Všetky právnické a fyzické osoby, ktoré majú povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov (ďalej len “daňový subjekt”).

Ukončenie obdobia mimoriadnej situácie na daňové účely: k 30.9.2020

Obdobím pandémie, pre účely podania daňových priznaní, sa rozumie obdobie od 12. marca 2020 do 30. septembra 2020. Lehota na podanie daňového priznania k dani z príjmov a zaplatenie dane za rok 2019 je do 31. októbra 2020. Keďže uvedený dátum pripadá na sobotu, lehota sa v zmysle daňového poriadku predlžuje do 2. novembra 2020.

Právny základ:

Zákon č. 264/2020 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Zákon č. 127/2020 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony