Kategórie
Dane, účtovníctvo a e-kasy Dane, účtovníctvo a e-kasy Dane, účtovníctvo a e-kasy Dane, účtovníctvo a e-kasy Dane, účtovníctvo a e-kasy Dane, účtovníctvo a e-kasy Dane, účtovníctvo a e-kasy Dane, účtovníctvo a e-kasy Dane, účtovníctvo a e-kasy Dane, účtovníctvo a e-kasy

Spotrebné dane

Pre daňové subjekty naďalej pri zvýhodnenej sadzbe, aj pri absencii preukázania splnenia podmienok.

Oprávnená osoba:

Daňový subjekt, ktorý má povinnosť platiť spotrebnú daň z minerálneho oleja.

Predmet opatrenia:

Uplatnenie zvýhodnenej sadzby spotrebnej dane z minerálneho oleja aj počas obdobia pandémie, kedy nemôže preukázať splnenie podmienok na nárok. Daňový subjekt následne preukáže splnenie podmienok za každé zdaňovacie obdobie pripadajúce na obdobie pandémie do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie.

Právny základ:

Zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti
v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19