Kategórie
Dane, účtovníctvo a e-kasy Dane, účtovníctvo a e-kasy Dane, účtovníctvo a e-kasy Dane, účtovníctvo a e-kasy Dane, účtovníctvo a e-kasy Dane, účtovníctvo a e-kasy Dane, účtovníctvo a e-kasy Dane, účtovníctvo a e-kasy Dane, účtovníctvo a e-kasy Dane, účtovníctvo a e-kasy

Preplatky

Pre všetky právnické aj fyzické osoby sa vrátia do 40 dní od konca mesiaca, v ktorom bolo podané daňové priznanie.

Oprávnená osoba:

Všetky právnické a fyzické osoby, ktoré si uplatnili v daňovom priznaní k dani z príjmov podanom počas obdobia pandémie daňový preplatok (ďalej len “daňový subjekt”).

Predmet opatrenia:

Vrátenie daňového preplatku na dani z príjmov do 40 dní od konca kalendárneho mesiaca, v ktorom daňový subjekt podal daňové priznanie k dani z príjmov. Daňový preplatok na dani z príjmov, ktorý si daňový subjekt uplatnil v daňovom priznaní k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie, ktorým je kalendárny rok 2019, podanom od 1. januára 2020 do začatia obdobia pandémie, správca dane daňovému subjektu vráti do 40 dní od 31. marca 2020. Ak by zostalo v platnosti ustanovenie, že daňové preplatky na dani z príjmov sa vrátia najskôr po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania, ktorá je po novom posunutá až na obdobie mesiac po skončení pandémie, tak daňové preplatky by sa daňovému subjektu vracali až v lehote 40 dní po mesiaci po skončení pandémie.

Právny základ:

Zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti
v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19