Kategórie
Finančné príspevky

Dávka v nezamestnanosti

Poistencovi, ktorému počas KS uplynnie predĺžené podporné obdobie, sa predlžuje o mesiac.

Oprávnená osoba:

Poistenec, ktorému v čase KS uplynie predĺžené podporné obdobie v nezamestnanosti, teda od v období od 12. marca 2020.

Predmet opatrenia:

Podporné obdobie šiestich mesiacov, počas ktorých sa poberá dávka v nezamestnanosti, ktoré by uplynulo počas KS, sa predlžuje o jeden mesiac a ak aj ten uplynie počas KS, tak o ďalší jeden mesiac.

Predĺženie podporného obdobia v nezamestnanosti uplynie najneskôr 31. augusta 2020.

Vláda SR bude môcť v prípade potreby, napr. v prípade pretrvávajúceho nepriaznivého vývoja na trhu práce z dôvodu výrazného predĺženia krízovej situácie upraviť podmienky nároku na dávku v nezamestnanosti (vrátane predĺženia podporného obdobia).

Právny základ:

Nariadenie vlády č. 101/2020 Z. z. o predĺžení podporného obdobia v nezamestnanosti počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19