Kategórie
Opatrenia na zamedzenie šírenia COVID-19 Opatrenia na zamedzenie šírenia COVID-19 Opatrenia na zamedzenie šírenia COVID-19 Opatrenia na zamedzenie šírenia COVID-19 Opatrenia na zamedzenie šírenia COVID-19 Opatrenia na zamedzenie šírenia COVID-19 Opatrenia na zamedzenie šírenia COVID-19 Opatrenia na zamedzenie šírenia COVID-19 Opatrenia na zamedzenie šírenia COVID-19 Opatrenia na zamedzenie šírenia COVID-19 Opatrenia na zamedzenie šírenia COVID-19 Opatrenia na zamedzenie šírenia COVID-19

2. vlna pandémie

NÚDZOVÝ STAV

Vláda SR vyhlasuje od 1.10.2020 núdzový stav na dobu 45 dní na celom území SR.

Uznesenie vlády SR č. 587 k návrhu na vyhlásenie núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov – vydané v zbierke zákonov pod č. 268/2020 Z. z..

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia č. OLP/7694/2020 z 30.9.2020, účinné k 1.10.2020

 • Otváracie hodiny prevádzok verejného stravovania obmedziť do 22:00 hod. s výnimkou donáškových služieb a výdaja pokrmov cez okienko;
 • Obmedzenie počtu návštevníkov v prevádzkach akvaparkov a kúpalísk max. 1000 v jednom okamihu;
 • Zákaz usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, zábavnej, spoločenskej či inej povahy v jednom okamihu v počte nad 50 osôb. Do uvedeného počtu sa rátajú aj vystupujúce osoby v mene organizátora (učinkujúci, športovci, organizačný tím a pod.).
 • Zákaz usporadúvať hromadné podujatia kultúrnej, zábavnej, spoločenskej či inej povahy (diskotéky, tanečné zábavy a pod.) v prevádzkach stravovania (reštaurácie, bary, nočné kluby, pohostinstvá, atď.) a v ubytovacích zariadeniach;
 • Zákaz usporadúvať hromadné podujatia spoločenského charakteru (svadobné hostiny, oslavy, plesy, kary, stužkové slávnosti a pod.).

Výnimka pre hromadné podujatia, ktorých účastníci majú v dobe začiatku hromadného podujatia negatívny výsledok RT-PCR testu alebo antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie, na ochorenie COVID-19 nie starším ako 12. hod. Uvedené hromadné podujatia musia byť ohlásené na miestne príslušnom regionálnom útvare verejného zdravotníctva najneskôr 48 hod. pred jeho začiatkom za dodržania ďalších podmienok.

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia č. OLP/8326/2020 z 14.10.2020, účinné k 15.10.2020

Povinné uzatvorenie zariadení:

 • Prírodné a umelé kúpaliská podľa §19 zákona č. 355/2007 Z. z., vrátane akvaparkov;
  •  Výnimka: Prírodné liečebné kúpele alebo kúpeľné liečebne podľa §7 ods. 4 písm. e) a f) zákona č. 578/2004 Z. z. a zákona č. 538/2005 Z. z., na základe návrhu lekára.
 • Prevádzky poskytujúce služby wellnes (sauny, vírivky, kúpele, zábaly);
 • Fitness centrá;
 • Prevádzky divadelných, hudobných, filmových alebo iných umeleckých predstavené (kiná, divadlá, a pod.);
 • Prevádzky verejného stravovania;
 • Zákaz usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, zábavnej, spoločenskej či inej povahy v jednom okamihu v počte nad 6 osôb.
  •  výnimka na výkon obradu krstu, pohrebného obradu a sobášneho obradu, vrátane ich civilných verzií, pri dodržaní max. jedna osoba na 15 m2 a s dodržaním ostatných hygienických opatrení;
  •  zákaz sa nevzťahuje na zasadnutia, schôdze orgánov verejnej moci a ich poradných orgánov, na zasadnutia (schôdze) a iné podujatia, ktoré sa uskutočňujú na základe zákona alebo voľby, pri dodržaní ostatných hygienických opatrení;
  •  zákaz sa nevzťahuje na výkon hromadných podujatí nevyhnutných s priebehom súťaží: TIPO extraliga a ICE HOCKEY LEAGUE (hokej-muži); FORTUNA Liga (futbal-muži); SLOVNAFT Handball Extraliga (hádzaná-muži); MOL Liga (hádzaná-ženy); Extraliga muži a ženy volejbal; Slovenská basketbalová liga (basketbal-muži); Extraliga basketbal ženy. Za dodržania priebehu podujatia bez obecenstva a protiepidemických podmienok pre priebeh súťaže.

Výnimka pre prevádzky verejného stravovania

 • Otváracie hodiny obmedziť do 22:00 hod. s výnimkou donáškových služieb alebo výdaja pokrmov cez okienko;
 • podávanie pokrmov a nápojov len v exteriérových častiach prevádzky;
 • dodržiavanie doterajších hygienických opatrení.

Zmeny opatrení pre obchodné domy:

 • vybaviť hygienické zariadenia prevádzky tekutým mydlom a papierovými utierkami;
 • do priestorov obchodného domu umožniť vstup iba osobe s telesnou teplotou najviac 37 °C;
 • počet zákazníkov max. jeden na 15m2 z predajnej plochy všetkých prevádzok určenej pre zákazníkov (výnimka pre deti do 14 rokov);
 • dezinfekcia priestorov každú hodinu
 • prevádzky verejného stravovania bez možnosti priamej konzumácie v priestoroch obchodného domu;

S účinnosťou od 15. októbra 2020 do odvolania sa prevádzkovateľom predajní potravín a predajní drogérií nariaďuje umožniť v dňoch pondelok až piatok v čase od 9:00 hod. do 11:00 hod. vstup iba osobám nad 65 rokov.