Ekonomické opatrenia

 

Ministerstvo hospodárstva SR pre vás pripravilo npodnikajte coronaa jednom mieste sumár všetkých ekonomických opatrení, ktoré sú reakciou vlády SR na následky krízovej situácie spôsobenej šírením ochorenia COVID-19. Štruktúra opatrení na báze tzv. rozhodovacieho stromu má za cieľ pomôcť vám zorientovať sa – či už ste podnikateľ alebo nepodnikateľ – a nasmerovať vás k tým opatreniam, ktoré sa vás týkajú a ktorých aplikácia vám pomôže zmierniť negatívne dopady na vaše podnikanie a každodenný život. 

Po zodpovedaní niekoľkých otázok vám systém vygeneruje prehľad všetkých relevantných opatrení zatriedených pod jednotlivé kategórie. 

 

Kto som?